Michael Makropoulos
»U-Bahn Nº 2«, Ok­to­ber 2013
U-Bahn Nº 2